Djurhållning, ansökan

LÄS MER

Det krävs tillstånd från kommunens myndighetsnämnd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Detta finns reglerat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna  för  Storfors  kommun.

Djurhållning kan också innebära att man bedriver miljöfarlig verksamhet. Exempelvis så måste gödselhantering ske enligt vissa regler.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00