Livsmedelsanläggning, anmälan

LÄS MER

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Blankett.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00