Oljecistern som tas ur bruk, anmälan

LÄS MER

Anmälan av oljecistern som tas ur bruk. Blankett.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00