Undantag från renhållningsordningen, ansökan

LÄS MER

Ansökan om undantag från renhållningsordningen. Blankett.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00