Tillfällig mekanisk bearbetning av berg, grus, asfalt. Blankett.

LÄS MER

Anmälan av tillfällig mekanisk bearbetning av berg, grus, sand, asfalt, avfall m m. Blankett.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00