Värmepumpsanläggning, granneintyg, anmälan

LÄS MER

Grannintyg vid borrning mindre än 10 meter från tomtgräns

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret, Karlskoga kommun
miljokontoret@karlskoga.se
0586-610 00