Lotteritillstånd, ansökan enligt 16 § Lotterilagen

LÄS MER

Tillstånd kan sökas för enstaka lotterier och får ges om värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

Detta är en ifyllnadsbar blankett som måste skrivas ut och skickas in manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Olle Rodéhn
olof.rodehn@storfors.se
0550-651 20

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se