Lotteriregistrering enligt § 17 lotterilagen

LÄS MER

Lotterier enligt § 17 kallas registrering och är ett lotteritillstånd på upp till tre år. Registrering passar föreningar som har omfattande lotteriverksamhet. Lotterier enligt § 17 får bara bedrivas inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam och får uppgå till högst 20 prisbasbelopp. En vinst i form av pengar får vara högst ett prisbasbelopp och vinstvärdet ska motsvara minst 35 - 50 procent av insatsernas värde.

Med ansökningsblanketten bifogas: 

  • Föreningens stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Frågor om e-tjänsten

Olle Rodéhn
olof.rodehn@storfors.se
0550-651 20

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se