Registreringslotteri enligt spellagen 6 kap 9§

LÄS MER

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,

2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag, 

3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och 

4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Frågor om e-tjänsten

Olle Rodéhn
olof.rodehn@storfors.se
0550-651 20

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se