Egen kompostering, överenskommelse

LÄS MER

Du som hemkomposterar och tar hand om ditt matavfall behöver inte ha någon brun tunna. Kraven som ställs är att komposten ska vara sluten och skadedjurssäker. Den ska dessutom ha rätt storlek med en behållare som rymmer minst 50 liter per person i hushållet. 

När vi fått din ansökan så kommer vi ut och besiktar komposten innan abonnemanget godkänns.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100