Ledighetsansökan

LÄS MER

Information

Ansökan lämnas till lärare/mentor

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.

Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar frånräknats, cirka 178 arbetsdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare.

Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktningar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.