Ledighetsansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Av  Skollagen 7 kap, 17-18§§, framgår att:”En elev  får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar”.

För grundskolan i Storfors kommun gäller:

Klasslärare/mentor beviljar ledighet upp till tio dagar. Ledighet som avser längre tid än tio dagar beslutar rektor.

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.

Använd  e-tjänsten om du har bank-id. Besked ges digitalt.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Uppdaterade kontaktvägar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa