Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (14)

  Bygga, bo och miljö (18)

  Kommun och politik (7)

  Näringsliv och arbete (10)

  Stöd och omsorg (17)

  • Anmäla intresse för råd- och stödsamtal - barn och familj

   Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal gällande barn och familj.

  • Anmäla intresse för råd- och stödsamtal - vuxen

   Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal för dig som vuxen.

  • Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

  • Faderskap/föräldraskap - Boka tid för faderskapssamtal

   Här kan du boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap då båda föräldrarna bor tillsammans.

  • Försörjningsstöd

   Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kan du ansöka digitalt eller lämna in en skriftlig ansökan till Individ- och familjeomsorgen. Det är viktigt att du lämnar allt underlag som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Om något saknas tar det längre tid att handlägga din ansökan.

    

  • Inkomstförfrågan- Fastställa avgift

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att Storfors kommun kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

  • Insatser enligt LSS - begäran

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Orosanmälan för vuxen

   Här kan du anmäla misstanke om att en vuxen mår dåligt eller far illa.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg

   Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg - Storfors Kommun

  • Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  Trafik och infrastruktur (2)

  Uppleva och göra (6)