Inventering av enskilt avlopp

LÄS MER

Har du fått ett brev från Myndighetsnämnden att ditt avlopp ska inventeras?

Då ska du använda denna e-tjänst för att skicka in dina svar.

I e-tjänsten behöver du ange fastighetsbeteckningen så ha den tillgänglig innan du startar.