Försörjningsstöd

LÄS MER

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kan du ansöka digitalt eller lämna in en skriftlig ansökan till Individ- och familjeomsorgen. Det är viktigt att du lämnar allt underlag som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Om något saknas tar det längre tid att handlägga din ansökan.

Du kan läsa mer om ekonomiskt bistånd på storfors.se 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation