Renhållning - Anmäl missad sophämtning

LÄS MER

Här anmäler du om dina sopkärl inte har blivit tömda på angiven dag.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100