Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fyll i denna e-tjänst vid uppsägning av förskole- eller fritidshemsplats .

OBS! En ansökan per barn! Avgift debiteras t o m uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Uppsägningstiden är två månader.

Vid gemensam vårdnad krävs signering av båda vårdnadshavarna. När den  första signeringen är gjord  skickas ett mail till vårdnadshavare nummer 2  för signering.

Om  e-legitimation saknas måste anmälan göras via blankett.

 

Frågor om e-tjänsten

Barnomsorg
barnomsorg@storfors.se

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa