Busskort för gymnasieelev - Ansökan och övriga ärenden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om digitalt busskort för reguljära resor med Värmlandtrafik. Om busskort redan är beviljat kan du också kontakta oss om du upplever problem eller har andra funderingar kring användningen. Ansökan och övriga ärenden kan skickas in av vårdnadshavare eller av myndig elev.

 

Ansökan om busskort beviljas gymnasieelever som är folkbokförda i Storfors kommun, som studerar på annat ort i länet alternativt bor mer än xx km från skola.

 

Läs mer hur det digitala busskortet fungerar och vilka regler som gäller på https://www.storfors.se/barnochutbildning/gymnasium/ansokanbusskort

 

För att skicka in ansökan digitalt krävs e-legitimation.  

Frågor om e-tjänsten

Anne-Charlotte Buhre
anne-charlotte.buhre@storfors.se
055065113

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa