Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg

LÄS MER

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag inom stöd och omsorg - Storfors Kommun

Vår målsättning är att ständigt förbättra vår verksamhet. Här kan du lämna dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är värdefulla, med hjälp av dem kan verksamheten förbättras.

Du kan vara anonym, men då kan vi inte göra någon återkoppling. Om du vill ha återkoppling måste du fylla i namn och kontaktuppgifter.
 
Med synpunkter menar vi förbättringsförslag, beröm eller annat som du tycker att kommunen bör få information om.

Med klagomål menar vi att du framför ditt missnöje med hanteringen av ett ärende eller med hur en tjänst eller insats utförs.

Tänk på att synpunkter och klagomål inte ersätter ett formellt överklagande av ett beslut. Läs mer här>

Här kan du lämna dina synpunkter eller klagomål. Det du skriver här får inte strida mot personuppgiftslagen (PuL). Det är därför viktigt att du inte skriver känsliga uppgifter som t ex rör hälsa eller behov av särskilt stöd.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa