Anmälan om driftstörning i miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Enligt 6 § förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll är man som verksamhetsutövare skyldig att informera kommunen omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Denna e-tjänst används sedan för att beskriva händelsen samt åtgärder.

Är inte din handläggare anträffbar kontaktar du kommunens servicecenter.
Telefon: 0586-610 00

E-post: info@karlskoga.se

Vid allvarliga och akuta olyckor kontaktar du alltid räddningstjänsten först.