Faderskap/föräldraskap - Boka tid för faderskapssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du/ni som förälder boka tid med handläggare gällande faderskap/föräldraskap i de fall båda föräldrarna bor tillsammans. Om du har fått barn och inte är gift så behöver du enligt lag bekräfta vem den andra föräldern är.

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara folkbokförd i Storfors kommun. Du behöver ange barnens/barnets personnummer och den andra förälderns personnummer (vid flera föräldrar). Vid assisterad befruktning är det bra om du bifogar intyg i samband med bokningen. Det går även att ta med det vid mötestillfället.

Inför mötet

Det viktigt att ni kommer ihåg att ta med er giltig legitimation. Detta gäller båda parter vid flera föräldrar.

Läs mer om faderskap/föräldraskap på www.storfors.se

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Storfors kommun
  • Personnummer för föräldrar/barnet/barnen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa