Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

LÄS MER

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad för att underlätta och göra din vardag enklare så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Innan du ansöker:

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i din kommun. De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel, en bostadsanpassning eller något annat som behövs.

Skulle en bostadsanpassning behövas så kan arbetsterapeuterna hjälpa dig med ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga kommun, Tillväxt och tillsynsförvaltningen
bostadsanpassningen@karlskoga.se
0586-610 00