Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan

LÄS MER

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Personer som är rörelsehindrade och själva har svårt att ta sig fram kan få ett särskilt parkeringstillstånd.

Tillståndet kan ges både till rörelsehindrade som själva kör bil eller annat motorfordon och till rörelsehindrade som behöver hjälp av en förare.

Tillstånd ges bara en rörelsehindrad som har ett långvarigt funktionshinder och som innebär att personen har stora svårigheter att ta sig fram på egen hand.

Kommunen är den myndighet som beviljar parkeringstillståndet, men det gäller i hela landet.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga kommun Trafikenheten 110. Teknik- och fastighetsavdelningen 691 83 Karlskoga
teknikfastighet@karlskoga.se
0586-610 00