Orosanmälan för vuxen

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du känner oro för en vuxen. För att göra en anmälan  behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för den vuxnes situation.

Individ- och familjeomsorgen i Storfors kommun tar emot anmälningar om vuxna och äldre som kan vara i behov av någon form av hjälp eller stöd i sin levnadssituation. Det kan handla om problem med missbruk eller psykisk ohälsa, boendesituation, våld i nära relation eller annan utsatthet.

Att anmäla
Som privatperson kan du vara anonym och då startar du e-tjänsten utan att logga in med e-legitimation. Väljer du att vara anonym så försvåras socialtjänstens fortsatta arbete, då det omöjliggör kompletterande uppgifter. Som anmälningsskyldig behöver du inte logga in men uppge de obligatoriska uppgifterna i anmälan.

Observera att LVM-anmälan endast kan göras av landsting, myndighetspersoner (som har regelbunden kontakt med personer med missbruksproblematik) eller läkare.

Vad händer sedan?
När en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan, beslut fattas om en utredning ska inledas eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Kontaktvägar - råd och stöd när någon mår dåligt eller far illa.
Vi har samlat kontaktuppgifter till socialtjänsten, SOS Alarm med flera på www.storfors.se 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Som privatperson kan du välja att vara anonym.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan vi förifylla frågor med uppgifter som hämtas från andra system t.ex. Skatteverket.

Observera! Om du vill vara anonym ska du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa