Anmäla intresse för råd- och stödsamtal - vuxen

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal för dig som vuxen.

Invånare i Storfors kommun kan vända sig till Individ och familjeomsorgens vuxenenhet för att kunna få max fem samtal utan att bli registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt. Samtalen är stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Du kan ha riskbruk/missbruk av alkohol, droger eller spel. Du kan även vara anhörig till någon som har ett missbruk. Du kanske lever i en relation som gör att du känner dig otrygg och/eller begränsad. Bedömningssamtal kan erbjudas dig med psykisk ohälsa. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa