Samarbetssamtal - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta och att båda har signerat ansökan om samarbetssamtal med e-leg. Efter inskickad ansökan kommer en handläggare att kontakta er inom två veckor. Då bokas tid till ett enskilt samtal med handläggare för att därefter boka in gemensamma samtal.

 

Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas vidare till handläggare på familjerätten. 

 

Ni som söker samarbetssamtal kan se och följa ert ärende på Mina sidor

 

 

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa