Renhållning - Ansök om kompost

LÄS MER

Du som tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver inte ha något brunt sopkärl.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100