Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola och fritidshem. Ange hushållets gemensamma inkomst för beräkning av avgift.

Om du inte har någon möjlighet att använda denna e-tjänst, kontakta Pirjo Kilponen 0550-651 41.

Frågor om e-tjänsten

Barnomsorg
barnomsorg@storfors.se

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa