Renhållning - Beställ extra sophämtning

LÄS MER

Här kan du beställa extra tömning av ditt gröna sopkärl.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100