Specialkost - ansöka om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för barn som går i den kommunala förskolan eller grundskolan .

Ansökan om specialkost lämnas för ett läsår i taget. Varje läsår ska denna ansökan uppdateras med aktuell information inom en månad efter terminsstart. Får vi inte in det uppdaterade intyget tar vi för givet att barnet inte längre har behov av specialkost. Läkarintyg krävs vid första ansökan när det gäller allergi samt om allergierna utökats. Läkarintyget ska lämnas in inom tre månader efter ansökan är gjord.

Du som vårdnadshavare signerar ansökan direkt när du använder vår e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att ansöka i denna e-tjänst finns det blankett att hämta på respektive skola/förskola.

Frågor om e-tjänsten

Malin Larsson
malin.larsson@storfors.se
0550-652 88

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Frivilligt: Handlingsplan vid anfall
  • Läkarintyg (inom tre månader)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa