Renhållning & VA - anmäl flytt

LÄS MER

Här meddelar du som äger en fastighet att du ska flytta.

Flyttanmälan gäller då för sophämtning, slam och kommunalt VA (Vatten & Avlopp).

Kundnummer hittar du på din faktura.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö, kundtjänst
info@karlskogaenergi.se
0586-750100