Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande avtal.

 

Det är endast vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som kan initiera ansökan. Båda vårdnadshavarna/föräldrarna behöver ha tillgång till e-legitimation för att signera och slutföra ansökan. Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas vidare till handläggare på familjerätten. När ansökan har kommit in kallas ni till ett besök på familjerätten. Det är familjerätten som upprättar och godkänner avtalet. Efter inskickad ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med er inom två veckor.

 

Ni som söker kan följa ert ärende på Mina sidor.

 

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa