Schema för förskola, fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fyll i schema för barnets vistelse i förskola eller fritids.

Använd gärna e-tjänsten, så slipper vi pappershanteringen.

Frågor om e-tjänsten

Barnomsorg
barnomsorg@storfors.se

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa