Lämna synpunkter

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter som rör kommunens verksamheter. Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Observera att en synpunkt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut och ska heller inte användas tilll felanmälan. Handlingar som kommer in till kommunen är allmäna handlingar och oftast offfentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa