Renhållning och VA - ställ en fråga

LÄS MER

Här kan du ställa frågor som rör sophantering, slamtömning eller latrin.

Eller  ställ en fråga som rör faktureringen för sophämtning, vattenförbrukning, slamtömning eller latrin.

 

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100