Anmäla intresse för råd- och stödsamtal - barn och familj

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal gällande barn och familj.

Invånare i Storfors kommun kan vända sig till Socialtjänstens familjebehandlare för råd- och stödsamtal gällande barn och familj. Stödet riktar sig i första hand till föräldrar med barn upp till 18 år.

Familjebehandlarna erbjuder samtal om barn/ungdomar och familjeliv med hela eller delar av familjen och kan även inkludera ett större nätverket vid behov. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Man blir inte registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa