Lantmäteriförrättning

LÄS MER

I den här tjänsten kan du skapa och skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.
Här kan du även följa ett pågående ärende och skicka in handlingar.

Du kan få hjälp med att ansöka om fastighetsregleringavstyckningklyvning och sammanläggning.