Beställningar av handlingar ur ritningsarkivet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Myndighetsnämndens ritningsarkiv innehåller bygglovsritningar för de flesta byggnader, där bygglov sökts som finns i kommunen.

Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som kan beställas via denna e-tjänst.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig
gdpr@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa