Ansökan om ersättning förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som förtroendevald i Storfors kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, kilometerersättning och ersättning för övriga kostnader i samband med sammanträde.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt  Bilaga 7 Kommunfullmäktige 2015-12-17 § 194. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen. Är du anställd kommer du att behöva lämna in ett intyg från din arbetsgivare. Det är viktigt att det framgår tydligt i intyget om semesterersättning ingår i din månadsinkomst eller inte. Har du frågor om ersättningen - kontakta sekreteraren i din nämnd eller styrelse.

Kör du till och från sammanträdet har du rätt till kilometerersättning. Har du övriga kostnader för att kunna delta på sammanträde kan du har rätt till ersättning, det gäller till exempel för barntillsyn eller vård av närstående.

Du använder vår e-tjänst för att ansöka om samtliga kostnader.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald i Storfors kommun med uppdrag som berättigar till ersättning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa