Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Verksamheten får påbörjas två veckor efter att ni skickat in denna anmälan eller när ni mottagit beslut om registrering. 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kommer att göra ett kontrollbesök strax efter att verksamheten har påbörjats. 
Beslut om riskklass och årlig kontrolltid skickas efter första besöket.

När anmälan är inskickad tas en avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Karlskoga och Storfors kommuner. Alla livsmedelsföretagare betalar sedan en årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen.

Beslut om riskklass och årlig kontrolltid skickas efter första besöket.

Om du upphör med din verksamhet ska du meddela det till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Det kan du göra via mejl till info@karlskoga.se