Resebidrag gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resebidrag för skolresor.  Gymnasiebiljett (busskort) söker man i annan e-tjänst>

Ansökan för nästa läsår skickas tidigast in efter skolavslutningen i juni.

Du kan ansöka om resebidrag

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 6 km
  • på grund av medicinska skäl. Ett läkarintyg som styrker dina skäl behövs i din ansökan

Notera att resebidrag kan inte sökas när  eleven får inackorderingsbidrag. 

Mer information om resebidrag, busskort och inackorderingstillägg finns på Storfors kommuns webbplats>

Frågor om e-tjänsten

Anne-Charlotte Buhre
anne-charlotte.buhre@storfors.se
0550-65113

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa