Resetillägg gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.  

Du kan ansöka om resetillägg

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 6 km
  • på grund av medicinska skäl. Ett läkarintyg som styrker dina skäl behövs i din ansökan

Notera att resetillägg kan inte sökas när  eleven får inackorderingsbidrag. 

Frågor om e-tjänsten

Anders Johannesson
anders.johannesson@storfors.se
0550-652 09

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa