Renhållning - Dela sopkärl med grannen

LÄS MER

Om du inte har så mycket avfall att det fyller ett kärl kan det vara en god idé att dela med grannen. Du kan även dela med "dig själv" i de fall du äger två intilliggande fastigheter.

Frågor om e-tjänsten

Karlskoga Energi & Miljö
info@karlskogaenergi.se
0586 - 750 100