Skolskjutsansökan för grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts till barn i förskoleklass och grundskola

Ansök om skolskjuts för ditt barn som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. 

Om du inte har möjlighet att söka via denna e-tjänst finns blankett att hämta på skolkontoret, Vargbroskolan.

Förutsättningar för skolskjuts

  • Om skolvägen är längre än 2 km (förskoleklass - årskurs 3), längre än 3 km (årskurs 4 - 6) eller längre än 4 km (årskurs 7-9),
  • Om det finns behov av skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
  • Om barnet har fler än ett boende, s k växelvis boende* (ansökan ska förnyas inför varje läsår)

* När vårdnaden är gemensam, får båda vårdnadshavarna signera ansökan i denna e-tjänst.

Observera att skolskjuts inte gäller till/från fritidshem

Läs Skolskjutsreglementet för Storfors kommun. 

Ansökan om skolskjuts behöver bara göras en gång. Beslutet gäller under hela skoltiden om inga förändringar sker.

Frågor om e-tjänsten

Beatrice Tordsdotter Jansson
beatrice.tordsdotterjansson@storfors.se
0550-652 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
gdpr@storfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa