Elevkort/barnkort - Anmälan/uppdatering av kontaktuppgifter för barn/elev i skola/förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att snabbt kunna få kontakt med dig som förälder vid olycksfall eller annan akut situation ber vi dig snarast anmäla kontaktuppgifter där vi under skoltid kan nå dig eller annan till barnet närstående person. 

I denna e-tjänst får du även annan information samt frågor för godkännande .

Personuppgiftsansvarig

Oskar Eklöf
oskar.eklof@storfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa